Image of Terra/MODIS 2006/258 18:00 UTC Hurricane Lane (13E) over Mexico, Pixel size 2km